Booking trai vui lòng tải App Telegram, kết nối Mr Bin để được hỗ trợ.
Booking trai vui lòng tải App Telegram, kết nối Mr Bin để được hỗ trợ.
 

@Mr Bin Gửi lời cảnh báo thực tế sau khi check hàng TÂY W03. Trường hợp nếu ae vẫn thích và vẫn muốn check bin vẫn đưa để ae trải nghiệm, trai làm tình không tương tác, chỉ dừng ở mức độ sục cho nhau thôi so với giá ( 7.000k ) thì không xứng. ( khác với lời mời chào từ trai )