Booking trai vui lòng tải App Telegram, kết nối Mr Bin để được hỗ trợ.
Booking trai vui lòng tải App Telegram, kết nối Mr Bin để được hỗ trợ.
 

#Cảnh báo treo hàng, hàng lởm.

*/ Trong thời gian phục vụ, nhân viên liên tục kì kèo giá ( rất ngáo giá ), thái độ không vui vẻ, only top mà nhiều lần hàng không lên vẫn nhận tua ảnh hưởng đến cuộc vui của khách.