Booking trai vui lòng tải App Telegram, kết nối Mr Bin để được hỗ trợ.
Booking trai vui lòng tải App Telegram, kết nối Mr Bin để được hỗ trợ.
 

#Cảnh báo: Được đánh giá từ nhiều khách hàng về thái độ và khả năng phục vụ, @Bin xem xét kỹ treo hàng để khách hàng có sự chọn lựa tốt nhất.