Giá: 1.500.000 VND / Shot / 60-90p
PService: Top, Bottom, Hôn, Massage, BJ

Giá: 2.500.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Hôn, Massage, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Tạm Nghỉ
Giá: 1.100.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, BJ

3/3
Chat Group