Giá: 1.500.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn Môi, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.200.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.000.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn Môi, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.200.000 VND / Shot / 60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn, Massage, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Giá: 1.200.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, BJ

Giá: 1.100.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn Môi, BJ

Giá: 1.000.000 VND/ Shot /60p
Service: Massage, Cho Bú
Chú ý: Boy làm top 3.000.000 vnd

Giá: 1.000.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Massage, Hôn, BJ

TraiVip.Com đổi sang TraiPro.Com

Tạm Nghỉ
Giá: 800.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Massage, Hôn, Bj

9/9
Chat Group